Úvod  /  Kurzy pro děti  /  Angličtina pro děti  /  Individuální výuka

Reference

Informujeme

Individuální výuka angličtiny (anglického jazyka) pro předškolní děti

Nabízíme vám individuální výuku angličtiny (anglického jazyka) pro děti v předškolním věku, od tří do pěti let, v Ostravě a okolí. Jedná se o velmi intenzivní kurzy, kdy se speciálně kvalifikovaný lektor věnuje pouze jednomu (maximálně třem) dětem. Individuální kurzy angličtiny pro předškolní děti probíhají zpravidla u klienta v domácím prostředí.

Přijďte se za námi podívat na úvodní schůzku!

Rádi se s vámi sejdeme na úvodní schůzce, kde vám představíme způsob a metodu výuky, seznámíme se s vámi a vašimi dětmi a společně domluvíme všechny podrobnosti týkající se výuky.

Úvodní schůzky probíhají zpravidla u nás v jazykové škole PARAKALO na adrese Přemyslovců 992/52, Ostrava - Mariánské Hory. Pro domluvení se na úvodní schůzku nás, prosím, kontaktujte. Těšíme se na vás!

Jak se učíme angličtinu?

 • Vyprávíme si poutavé příběhy

  Příběhy hrají významnou roli ve vývoji dětí a v jejich jazykovém růstu bez ohledu na to, zda jsou vyprávěny v mateřském či cizím jazyce. Příběhy poskytují smysluplný kontext, prostřednictvím kterého se děti přirozenou cestou seznámí s novým učivem, a také si opakují již naučené.

 • Zpíváme si písničky

  Děti zpívání milují a je to úžasný způsob, jakým mohou nový jazyk snadno vstřebat. Každá písnička je spojená s příběhem a tvoří tak neodmyslitelný celek. Písničky dávají dětem možnost aktivně se zapojit do vyprávění příběh a to jak zpěvem, tak pohybovým vyjádřením obsahu, což je vysoce motivující. 
  Všechny texty písniček jsou přístupné rodičům, což vám umožní procvičovat písničky doma s rodinou tak často, jak budou chtít.

 • Hrajeme si se čtyřmi dětskými postavičkami

  Vše se točí kolem čtyř dětských postav a jejich mateřské školy. Děti si dají snadno do souvislosti vlastní život s dějem kurzu, neboť ten odráží jejich vlastní situaci, a tak všechna dobrodružství a činnosti jsou jim známé a blízké.

 • Všichni mluvíme anglicky

  Při lekcích vytváříme co nejvíce příležitostí k využití angličtiny. Maňásek, který nás provází všemi lekcemi, mluví výhradně anglicky. Lektor/ka používá angličtinu téměř vždy (pouze pokud je to nezbytné, využije češtinu). Děti si na mluvenou angličtinu brzy zvyknou a začnou ji používat také.

 • Zapojujeme rodiče

  Pro úspěch dítěte je velmi důležitá podpora a povzbuzení rodičů. Díky dostupným doplňujícím materiálům mohou rodiče s dětmi poslouchat písničky, číst jim jednoduché příběhy a hrát s nimi jednoduché hry v angličtině.

Jak kurz probíhá a jak dlouho trvá?

Kurz se obvykle koná 1x - 3x týdně v délce 30 - 60 min. dle vašich požadavků a možností. Celková délka kurzu je individuální, u dětských kurzů doporučujeme kontinuální výuku, minimálně v délce 1 roku.

Náš tip
Zvolte si individuální výuku angličtiny pro vaše dítě v předškolním věku, pokud si chcete termín a místo výuky určit individuálně dle vašich časových možností. Optimálně doporučujeme výuku v pravidelných termínech, minimálně 1x týdně.